ALLMÄNNA VILLKOR

ALLMÄNT

Välkommen till Interfame Performance AB och vår hemsida, hemsidaseo.se

Allmänna villkoren gäller när ni som konsument eller företag genomför en beställning via hemsidaseo.se och övriga tillhörande sidor. Villkoren utgör ett avtal mellan er som konsument/företag och Interfame Performance AB, organisationsnummer: 559119–9590, Gunviken 5, 436 58 Hovås och vår hemsida nedan kallat hemsidaseo.se. Läs igenom våra villkor innan ni genomför en beställning på vår hemsida hemsidaseo.se, då ni förbinder er till följande villkor:

För att kunna beställa tjänster hos hemsidaseo.se måste ni ha fyllt 18 år.

Beställningar av kunder under 18 år måste vara godkända av målsman med namn och telefonnummer. hemsidaseo.se accepterar inte enligt svensk lag kreditköp till personer under 18 år. hemsidaseo.se förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra er beställning i de fall då ni t.ex. uppgivit felaktiga personuppgifter.

Samtliga priser till konsument redovisas i svenska kronor inklusive aktuell mervärdesskatt, samt företag exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella faktafel, prisändringar och övriga omständigheter som vi ej råder över, t.ex. ändrad mervärdesskatt. Vi innehar F-skattsedel och företaget är registrerat hos Bolagsverket under namn: Interfame Performance AB.

hemsidaseo.se reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel på hemsidan, såsom fel i produktbeskrivning. I övrigt reserverar vi oss även för eventuella felaktiga priser vid valutaförändringar. hemsidaseo.se har rätten att korrigera eventuella felaktigheter och ändra, samt uppdatera informationen på hemsidan. Vid angivelse av felaktigt pris för en tjänst som ni beställt, kommer vi omgående att meddela er för att invänta ett godkännande av det förändrade priset innan vi genomför beställningen. Samtliga bilder på hemsidan ses som illustrationer och kan inte i vissa fall återspegla tjänstens exakta utseende. Skadestånd kan inte begäras ut om kundens hemsida eller hemsidaseo.se skulle ligga nere. Vårt mål är att vara online dygnet runt året och med en upptid på över 95 %.

Hemsidan hemsidaseo.se inklusive allt innehåll ägs av Interfame Performance AB. Detsamma gäller varumärket hemsidaseo.se, samt samtliga bilder, grafik, text, design och information om varor och tjänster. Tjänsterna på hemsidaseo.se utvecklas och uppdateras löpande och kan därför komma att ändras. Våra bilder på hemsidaseo.se är upphovsrättsskyddade, vilket betyder att ni inte får kopiera bilderna, då de är köpta med licens eller skapade av våra grafiker.

För att våra tjänster på hemsidaseo.se skall fungera måste ni som ingår ett avtal med oss lämna korrekta uppgifter, såsom namn, adress, postnummer, mobilnummer samt e-postadress. Information om företag/kunder lämnas aldrig ut, utan är endast till så att hemsidaseo.se kan utföra sina tjänster. Endast om brott förekommer och polisen ansöker om detta enligt Sveriges rikes lagar. E-postkonversationer kan komma att sparas för våra kunders behov.

KONSUMENTSKYDD

Allmänna villkoren enligt nedan är tillämpliga på det köpeavtal som ni som konsument ansluter med hemsidaseo.se. Genom era intressen som kund tillämpar vi bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt även Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) /*GDPR gällande samtliga köp på hemsidaseo.se. (*General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter. Förordningen antogs den 27 april 2016 och började gälla fullt ut den 25 maj 2018. Den ersatte då dataskyddsdirektivet (95/46/EG) från 1995).

GDPR – Lagring av information

hemsidaseo.se lagrar endast e-postadresser och tillhörande information för FTP och domäner, samt även WordPress som krävs för att kunna genomföra vårt arbete på bästa sätt. Vi lagrar även faktureringsunderlag i vårt faktureringssystem. Om ni vill ta bort denna information kan ni kontakta oss på: [email protected] Vi kan ta bort informationen under förutsättning att vi inte bryter mot svensk lag, som styr bokföring och övriga skattelagar. Ni som kund har alltid rätt att få ut era uppgifter och kan då enkelt kontakta oss genom mail enligt ovan. Mer information finns under Cookie integritetspolicy

ÅNGERRÄTT

Ångerrätt i 14-dagar gäller enligt svenska lag vid köp på distans för privatperson (gäller ej företag). Tjänsten anses påbörjad när arbetet med hemsidan har påbörjats att skapas och om ångerrätten infaller under eller efter sidan är påbörjad skall skälig ersättning utgå i form av 50 % av projektets kostnad och eventuella kostnader för server, domäner, certifikat och andra tillägg som köpts in enligt kundens önskemål. Om kunden bryter mot regler och lagar kan inte Interfame Performance AB hållas ansvariga.

BILDER OCH TEXTER

Alla bilder och texter på hemsidaseo.se tillhör Interfame Performance AB och är upphovsrättsskyddade. Text och Bilder får EJ KOPIERAS eller ANVÄNDAS utan vårt skriftliga tillstånd. Stor del av bilderna är köpta med licens som gäller för Interfame Performance AB. Flertalet bilder är skapade av grafiker för hemsidaseo.se. För mer information om bilder på hemsidan kontakta oss direkt.

DESIGN, TEXT OCH HEMSIDOR

Allt vårt material är unikt och skapas utifrån kundens önskemål och förväntningar. Detta presenteras på vår hemsida hemsidaseo.se, där också ett flertal alternativ som underlag av teman visas live. Vid beställningar över 5 000 kr lämnas offert enligt kundens önskemål. Hemsidan, design och mallar skräddarsys efter kundens önskemål och presenteras vid projekt start. Text och bild gällande kundens verksamhet presenteras bara som exempel. Kunden ansvarar för att leverera bilder och texter anpassade för sin verksamhet till alla delar av hemsidan. I de fall då kunden önskar hjälp med texter och bilder debiteras aktuellt timpris.

I de fall då hemsidaseo.se får inloggningsuppgifter till kundens gamla hemsida för att kopiera befintligt material ansvarar vi inte för eventuella fel och brister på kundens befintliga hemsida. I de fall då vi inte kan säkerställa materialet, då hemsidan innehåller allvarliga fel och brister tar vi inget ansvar. Vi ansvarar inte heller för de fall då kundens gamla hemsida ”rasar” vid inloggning genom att hemsidan inte uppdaterats regelbundet. I de fall då detta inträffar ansvarar kunden för att leverera materialet i alla delar till den nya hemsidan.

All återkoppling från kunden sker i ett samlat dokument med tydliga strukturerade anvisningar, enligt följande information: https://hemsidaseo.se/effektiv-aterkoppling-snabbare-process-med-en-ny-hemsida/

Samtliga bilder och texter som levereras av kunden till hemsidaseo.se via mail, innehåll på gamla hemsidan/webbhotell eller genom överföring till vår server bär kunden ansvar för att materialet ägs av kunden och inte är upphovsrättsskyddade av tredje part. Kunden ansvarar för att allt innehåll på sin webbplats inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning. Kunden ansvarar även att innehållet på sin webbplats inte orsakar allvarlig skada eller är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt. Vidare ansvarar kunden för att själv lägga upp Allmänna Villkor samt Cookie integritetspolicy på hemsidan efter slutdatum eller beställa tilläggstjänsten vid projektstart som i så fall produceras av våra jurister.

Villkoret för att använda hemsidaseo.se licenser är att vår signatur skall publiceras längst ner på kundens hemsida i sidfoten. Texten bestäms och utformas av hemsidaseo.se

LOGOTYPER OCH GRAFIK

Vi designar de flesta logotyper i Adobe Photoshop eller Illustrator. Font och typografi är viktigt för att logon ska stå ut från mängden, så vi presenterar alltid detta för kunden, även om ni har tänkt er någon annan font. All grafik görs på beställning och är skräddarsydd för slutkunden.

Efter att fakturan är betald äger kunden sin logotyp och får använda denna kommersiellt.

DOMÄN OCH WEBBHOTELL

Interfame Performance AB genomför inköp av samtliga domäner och webbhotell från flera olika leverantörer till våra konton och gäller i 1 år för samtliga paket om inget annat avtalats. Finns önskemål eller då kund redan har en domän och webbhotell hanteras detta givetvis på bästa sätt för slutkunden. Efter 1 år tillkommer kostnader för att fortsätta driva hemsidan och äga det unika domännamnet för kunden. Samtliga domäner hanteras av hemsidaseo.se och finns under vårt företag. Vid flytt av domännamn och konto från hemsidaseo.se utgår en flyttavgift i form av en rörlig kostnad på antalet timmar som det tar att flytta hemsidan och alla filer. Ni kan själv flytta domän och hemsida till utvald egen server eller annan leverantör om ni så önskar.

PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

Då vi mottagit er beställning skickas en orderbekräftelse till er mailadress. Orderbekräftelsen utgör ett kvitto på att ni genomfört köpet/beställningen av våra tjänster och samtidigt godkänt våra allmänna villkor enligt ovan. Det är därför viktigt att ni noterat rätt uppgifter vid beställningstillfället. Det är bra om ni sparar orderbekräftelsen vid eventuella framtida kontakter med vår kundsupport.

Ni kan välja olika betalningsalternativ genom att betala med bank-, kreditkort, Swish eller via PayPal. Vi lagrar eller hanterar inte några bank- eller kreditkortsnummer.

Vi tar betalt direkt vid er beställning av tjänsten om inte fakturabetalning eller annat liknande betalningssätt valts och godkänts av Interfame Performance AB. Interfame Performance AB förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda samtliga betalningssätt, alternativt ändra betalsätt om det ni valt inte fungerar vid tillfället för köpet. Eventuella begränsningar för olika betalningsalternativ finns redovisade på vår hemsida hemsidaseo.se.

Alla priser presenteras på vår hemsida hemsidaseo.se och är i svenska kronor (SEK) och exkl. moms. För privatperson ingår momsen redan i det angivna priset som publiceras på hemsidan. Vi val av fakturering sker detta i slutskedet av projektet och skickas via e-post. Fakturering av eventuella uppdateringstjänster sker för 6 månader. Vi utebliven betalning tillkommer en lagstadgad dröjsmålsränta och sker inte betalningen efter första påminnelsen lämnas ärendet vidare till Kronofogden. hemsidaseo.se har även rätten att stänga ner hemsidan och webbhotellet i det fallet då fakturan inte betalats i tid. Vid större projekt över 5 000 kr utgår en startavgift/delbetalning om 2 500 kr eller 50 % av den totala fakturan, enligt tidigare orderbekräftelse. Därefter sker en slutfaktura på kvarstående belopp med eventuella tillägg för tillkommande tjänster enligt överenskommelse. Alla våra fakturor hanteras av VISMA eEkonomi. Vid dröjsmål av betalningen lämnas ärendet till VISMA Inkasso eller SVEA Inkasso.

I de fall då kunden beställer tilläggstjänster utanför tidigare orderbekräftelse där aktuell begränsad designtid redovisas, faktureras tillkommande arbetstid separat med aktuellt timarvode.

LEVERANS INFORMATION

Vår leveranstid vid beställning av våra tjänster enligt vår hemsida hemsidaseo.se är normalt 3 – 5 arbetsdagar för en vanlig hemsida. Vid mer avancerade hemsidor (skräddarsydd hemsida) varierar leveranstiden beroende på kunden och vad som krävs i form av plugin, extensions och kodning. Vårt mål är att alltid hålla leveranstiden som presenteras i samband med lämnad offert eller orderbekräftelse. Om hemsidan skulle förändras efter kundens önskemål utöver lämnad offert eller orderbekräftelse, kan leveranstiden bli längre än vad som tidigare presenterades.

I orderbekräftelsen presenteras aktuellt slutdatum för vårt arbete med hemsidan. Om hemsidan inte är klar till aktuellt slutdatum som presenterats, så skickas hela hemsidan i en backup fil via plugin: All-on-One WP Migration och kunden får själv installera hemsidan. Inga fler ändringar eller redigeringar görs på hemsidan efter slutdatum. Därefter kan ni enkelt utföra egna uppdateringar av hemsidan genom vår Guide som presenteras på vår hemsida.

Vid de fall kunden inte tillhandahåller kompletta uppgifter såsom: texter, bilder och eventuellt webbhotell kan leveranstiden avvika och bli längre än beräknat. Även i de fall då kunden ändrar hemsidan själv och orsakar problem för oss utvecklare.

Om vi inte kan slutföra arbetet inom 1 månaders tid på grund av att du som kund inte kan leverera informationen, som vi behöver för att slutföra arbetet, kommer vi att ta ut ett timarvode, det vill säga om vi inte kommit överens innan med dig som kund om ett slutdatum. Om du som kund vill ändra färger, bilder, typsnitt, design och layouten på hemsidan, men ej kan bestämma dig innan slutdatum, avbryts arbetet och du får hemsidan i det nuvarande utförandet. Vi kommer då att fakturera dig enligt tidigare orderbekräftelse.

Villkoren för att vi skall kunna slutföra ett arbete av en hemsida eller en webbutik är att du som kund inkommer med kompletta uppgifter med konkreta hänvisningar och anvisningar som visar vart bilder, texter och produkter ska placeras. Samt vad som skall ändras och vad som skall bytas ut på hemsidan från förslaget som vi tagit fram till dig på vår tillfälliga domän. Får vi ej dessa konkreta anvisningar och hänvisningar från dig som kund på ett förstående sätt som tex skärmdumpar, listor eller word dokument, så kan vi inte slutföra arbetet efter dina önskemål. Vi kommer då att faktura dig efter överenskommet pris i orderbekräftelsen och du kommer att få din hemsida i det nuvarande skicket.

När det kommer till en webbutik behöver vi kompletta dokument i tex excel över hela produktlagret som skall läggas in i webbutiken. För att kunna veta exakt vilka produkter det rör sig om, vilka produktkategorier, produkt varianter, priser på alla produkter och produktvarianter med mera. Får vi inte information från dig som kund eller någon respons från dig som kund, så vi vet vilka produkter det är och var de ska läggas in, i ett samlat dokument, så kan vi ej slutföra vårt arbete av din webbutik. Vi kommer då att fakturera dig med överenskommet pris i orderbekräftelsen och du får din webbutik i det nuvarande utförandet.

I de fall vid sjukdom, semester eller akuta problem kan leveranstiden bli längre, men då kommer vi att informera kunden via e-post eller telefon.

Vi tillhandahåller/lagrar våra kunders hemsidor i maximalt 6 månader.

Därefter så raderas hemsidan/backup ifrån vårt webbhotell/server. Om ni som kund inte återkopplat med inloggningsuppgifter eller om något annat förhindrar oss ifrån att lägga upp hemsidan på ert webbhotell, så kommer ni stå utan leverans av er nya hemsida.

Vi lämnar då inte någon ekonomisk ersättning.

AVTAL GÄLLANDE ARBETSPROCESSEN VID BYGGANDE AV EN NY HEMSIDA

1. Start med Textmaterial

Processen inleds med kundens textmaterial. All text ska vara färdigställd och godkänd av kunden innan hemsidaseo påbörjar webbdesign arbetet.

2. Textens Roll i Designprocessen

Vi bearbetar och anpassar kundens text för att skapa en optimerad och visuellt tilltalande hemsida. Texten är en avgörande faktor för hemsidans design och layout därför skall texten vara klar först.

3. Kundens Engagemang och Återkoppling

En framgångsrik hemsida kräver aktivt engagemang och återkoppling från kunden. Kunden bör vara tillgänglig för att svara på frågor och ge klarhet i sina önskemål.

4. Följa hemsidaseos Anvisningar

Kunden måste följa hemsidaseos anvisningar för att hålla sig inom den budget och tidsram som avtalats. Detta inkluderar att skicka textändringar och namnge bilder enligt specifika instruktioner.

5. Hantering av Ändringar

Alla ändringar ska skickas samtidigt i ett enhetligt dokument. Små, separata ändringar eller ändringar kommunicerade via telefon accepteras inte.

6. Ytterligare Debiteringar

Om kunden inte följer de angivna processerna, vilket leder till extra arbete för hemsidaseo, kommer kunden att debiteras för detta. Detta gäller speciellt om kunden återkommer med nya önskemål efter det angivna slutdatumet.

7. Krav på Tekniska Färdigheter

Kunden förväntas ha grundläggande kunskaper i att hantera och markera dokument och namnge filer. Brister i dessa kunskaper kan resultera i förlängd arbetsprocess och ytterligare kostnader.

8. Kundens Begränsade Rätt att Bestämma Arbetsprocessen

Kunden får inte på egen hand bestämma arbetsprocessen. Om kunden skickar överdrivet många små ändringar (till exempel över 200 e-postmeddelanden), kommer detta att medföra extra debiteringar.

9. Rätt till Avbrytande av Projekt

Vid allvarlig nonkonformitet eller överträdelser av dessa riktlinjer från kundens sida, förbehåller sig hemsidaseo rätten att avbryta projektet och behålla startavgiften som ersättning för påbörjat arbete.

10. Sammanfattning

Detta avtal betonar vikten av samarbete, tydlig kommunikation och att följa de uppsatta reglerna för en smidig och effektiv utvecklingsprocess avseende hemsidan.
Genom att acceptera dessa villkor garanterar kunden och hemsidaseo en effektiv och framgångsrik process för att bygga en ny hemsida. Kunden förväntas förstå och hålla sig till dessa villkor för att undvika onödiga förseningar och extra kostnader.

ÄGANDERÄTT

När fakturan är betald äger kunden hemsidan och filerna inklusive alla bilder och text och får då alla inloggningsuppgifter. Designmallar och komponenter får inte säljas vidare till tredje part, utan får bara användas för eget bruk, genom att vissa tillval av komponenter köps under rätten att användas på en specifik hemsida. Vid de fall kunden bryter mot dessa regler ansvarar inte hemsidaseo.se, utan ansvaret vilar på kunden. I de fall kunden bryter mot dessa regler eller avtal har hemsidaseo.se rätten att säga upp avtalet med kunden och avsluta användningen av tillval, komponenter och hemsidans samtliga filer. Samtliga komponenter som är skapade av hemsidaseo.se med licens kommer att redovisas på kundens faktura med innebörd och villkor.

FLYTT OCH UPPSÄGNING AV AVTAL

Uppsägning av avtalet kan ske av båda parter beträffande hemsidan och uppdateringstjänster 3 månader innan avtalet avslutats, vilket omfattas av service tjänsten uppdatering och löpande underhåll av hemsida. När uppsägningen är genomförd raderas kontot och all information på förnyelsedatumet. Vill kunden spara informationen krävs en backup innan kontot raderas.

För samtliga paket som hemsidaseo.se erbjuder löper avtalet på 1 år och förnyas genom inbetalningen för tjänsten webbhotell och domännamn. Kunden har rätt att flytta hemsidan från de servrar som hemsidaseo.se erbjuder utan kostnad genom eget arbete. I annat fall utgår en flyttkostnad som hemsidaseo.se fakturerar kunden efter genomförd flytt.

FÖRETAGSFÖRSÄKRING

Interfame Performance AB och vår hemsida, hemsidaseo.se har en företagsförsäkring hos if Sverige AB med en ansvarsförsäkring. Vid mer information är ni välkomna att kontakta oss på [email protected]

100 % NÖJD KUND GARANTI

hemsidaseo.se lämnar alla kunder en 100 % Nöjd Kund Garanti, vilket innebär att vi förändrar/byter tema för hemsidan vid inledningen av beställningen, dock innan aktuellt slutdatum. Om kunden av misstag ändrar på hemsidan innan slutdatum, vilket medför problem åtgärdas detta utan dröjsmål av hemsidaseo.se. Vid ringa fel utan kostnad, men vid större fel genom tillägg med aktuellt timpris för våra programmerare. Ni kan alltid kontakta oss för hjälp till att lösa problem, då vi finns tillgängliga under arbetstid. Fakturan gäller som kvitto och garantibevis.

OMDÖMEN

Interfame Performance AB med hemsida hemsidaseo.se strävar alltid till att alla våra kunder skall bli garanterat nöjda med våra produkter och vår kundsupport. Genom att ni lämnar omdömen på vår hemsida ger ni oss rätten att publicera de på hemsidaseo.se, samt genom andra kanaler och medier. Vi förbehåller oss rätten att publicera och/eller ta bort inskickade omdömen.

TREDJE PART TILLÄGG OCH PLUGIN

hemsidaseo.se kan inte hållas ansvariga för tredje parts plugin till system såsom WordPress eller andra plattformar. Det omfattar även tillägg/plugin som är köpta med licens eller som är gratis. Vi ansvarar inte heller för fel eller brister i den programvaran, då vi inte är ansvariga för dess utveckling. För mer information om tillägg/plugin finns hos tillverkaren.

hemsidaseo.se erbjuder samtliga kunder SSL Certifikat (hanteringen av krypteringen av webbplatsen) i våra paket. I de fall kunden redan har en domän och webbhotell tillkommer en kostnad.

hemsidaseo.se kan inte hållas ansvariga om det uppstår problem med SSL Certifikat, då detta är ett tredje parts tillägg, vilket vi inte kontrollerar över. Vi kan hjälpa till med felsökning mot en kostnad och försöka åtgärda problemet tillsammans med supporten för utvecklarna.

SERVICEAVTAL

hemsidaseo.se kan sköta enklare uppdateringar under första året för hemsidan för kunden vid val av Serviceavtal BAS. Vi tillhandahåller även serviceavtal för våra kunder i olika omfattningar, där vi hanterar uppdateringar för hemsidor såsom WordPress med tillägg, samt även backup.

Vi utför uppdateringar som tillhandahålls av WordPress och de tillverkare där tilläggen är gratis. Uppdateringar som skall genomföras med tillägg som medför en kostnad, kräver att kunden innehar en licens. hemsidaseo.se kan endast utföra detta om licensen finns och är aktiv. I annat fall så uteblir uppdateringen om inte kunden köper en licens.

För mer information om våra olika serviceavtal lämnas vid skriftlig offert utifrån aktuell hemsida eller det uppdrag som kunden godkänner. Våra serviceavtal gäller under 1 år i taget och måste sägas upp 3 månader innan slutdatumet via e-post och därefter invänta konfirmation. Ni kan alltid ringa oss, skicka e-mail: [email protected] chatta med oss för rådgivning och hjälp när ni har ett serviceavtal.

Vid akuta åtgärder såsom om hemsidan ligger off-line, eller om något stort fel föreligger i WordPress finns vi på plats genom vår chatt eller e-mail: [email protected] utanför arbetstid. Vårt mål är att alltid kunna återkoppla utan dröjsmål även under kvällstid och helger. Vi använder oss av ping program som kontrollerar våra hemsidor regelbundet vid tecknande av ett serviceavtal.

VILLKORSÄNDRING

Interfame Performance AB med hemsida hemsidaseo.se förbehåller sig rätten att genomföra förändringar i ovanstående villkor när som helst i tiden. Samtliga förändringar av villkoren kommer att publiceras direkt på vår hemsida. Alla förändringar gäller från det att ni har accepterat villkoren, vilket sker i samband med ett nytt köp eller besök på hemsidan. Vi rekommenderar att ni besöker hemsidan regelbundet för att bli uppdaterade om eventuella förändringar av våra villkor.

INFORMATION OM TVISTER

Då ett projekt inte kan slutföras genom att kunden, klienten eller företaget inte kan producera korrekt innehåll, textavsnitt, data, information och annat material som är nödvändigt för att projektet skall fungera och slutföras, lämnas ingen ekonomisk eller annan ersättning. Interfame Performance AB med hemsida hemsidaseo.se förbehåller sig då rätten att genomföra en uppsägning av avtalet, då underlaget inte lämnats av uppdragsgivaren inom 1 månad från startdatum. Vi lämnar ingen ersättning för förseningar av lansering eller liknande. Arbetet med hemsidan kommer att faktureras även om kunden, klienten eller företaget inte levererat informationen inom 1 månad från orderbekräftelsen.

Ingen ersättning kommer att återbetalas.

All reklamation skall ske inom skälig tid till hemsidaseo.se efter det att felet upptäcktes av dig som konsument eller företag. hemsidaseo.se förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand om leverans av tjänsten och i sista hand ett återköp. Vid ett reklamationsärende skall ni alltid kontakta vår kundtjänst: [email protected]

KONTAKTFORMULÄR VIA E-MAIL

Vi på hemsidaseo.se använder oss av e-mail för att kunna genomföra våra åtaganden till slutkund. I de fall ni vill att vi tar bort er ur vårt mailsystem kan ni kontakta oss på: [email protected]

Vi utför regelbunden kontroll av våra mailsystem för att kunna hålla bästa möjliga säkerhet.

FORCE MAJEURE – OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER

Force majeure tillämpas vid större oförutsedda händelser som innebär att hemsidaseo.se inte kan fullfölja sina åtaganden, då vi friskrivs från våra åtaganden och projekt. Vi kan inte hållas ansvariga för händelser utom företagets kontroll och det omfattar: Stora strömavbrott till servar, domäner och annan utrustning, leverans åtaganden i tider av krig, storm och andra naturkatastrofer, stora pandemier samt andra händelser som lett till att produkten och tjänster inte kunnat levereras i tid eller att servrarna inte fungerat som det ska.

ÖVRIGT

Vi följer strikt Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag i alla delar vid en eventuell tvist. Vid frågor kring våra Allmänna Villkor, Cookie- och integritetspolicy och tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer eller övriga frågor är ni alltid välkomna att kontakta hemsidaseo.se. Enklast sker det via mail: [email protected] eller via vår chattfunktion.